Vilkår og betingelser

Velkommen til DVA SMYKKEN, drives av DVA SMYKKEN, og ligger på www.dvajewel.com. Følgende vilkår og betingelser regulerer din bruk av dette nettstedet.

Ved å få tilgang til, visning, eller bruke innholdet, materiale, eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom dette nettstedet, du indikerer at du har lest og forstått disse vilkårene, at du godtar dem og har til hensikt å være juridisk bundet av dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, du får ikke tillatelse til å bruke dette nettstedet og må avslutte umiddelbart.

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst mail info@dvajewel.com.

1. Registrering. For å få tilgang til bestemt innhold, tjenester, produkter eller fordeler på nettstedet, du blir bedt om å registrere deg og opprette en konto. Ved å registrere en konto på nettstedet, du representerer at du er 18 år eller eldre, eller at du har tillatelse fra en verge (f.eks., en forelder) å bruke nettstedet. Som en del av registreringsprosessen, du blir bedt om å velge brukernavn og passord. Du vil også bli bedt om å oppgi DVA JEWEL, med viss informasjon om deg selv, inkludert noen typer personlig identifiserende informasjon som e-postadressen din og adressen din. Du er fullt ansvarlig for kontoen din, inkludert bruk av kontoen av tredjepart, og opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt. Du kan avslutte kontoen din når som helst ved å sende en e-post til info@dvajewel.com.

2. innbetaling. Noen produkter eller tjenester på nettstedet vil være tilgjengelig for kjøp. Ved å registrere deg for slike tjenester fra DVA JEWEL, eller å kjøpe produkter eller tjenester på nettstedet, du representerer at du er atten (18) år eller eldre. Du er ansvarlig for alle kostnader som påløper under kontoen din, enten laget av deg eller en annen person som bruker kontoen din. Hvis det av en eller annen grunn er DVA SMYKKER, mottar ikke betaling for et kjøp, eller hvis betaling blir funnet å være falske, DVA SMYKKER, kan utøve sine rettigheter i lov og egenkapital, gjelder også (en) umiddelbart suspendere eller avslutte kontoen din; (b) søker innkreving av utestående skyld; og / eller (c) søker søksmål mot deg for brudd på disse vilkårene. Du er også ansvarlig for å betale offentlige avgifter pålagt i forbindelse med bruk av nettstedet eller kjøpet eller noen produkter eller tjenester, inkludert salg, bruk eller avgifter (eksklusive bare avgifter på DVA SMYKKER, netto inntekt). I den grad DVA SMYKKER, er forpliktet til å kreve inn slike avgifter, gjeldende skatt legges til faktureringskontoen din. Alt salg på DVA SMYKKER, nettstedet er endelig. For eventuelle forespørsler om refusjon, vennligst mail info@dvajewel.com. DVA SMYKKER, har rett til å fatte beslutninger om refusjon fra sak til sak, og DVA SMYKKER, vil refundere slike kjøp med kreditt for fremtidige kjøp på nettstedet.

3. Eiendomsrettigheter. Med mindre DVA SMYKKER, sier eksplisitt noe annet i en avtale mellom deg og DVA SMYKKER, DVA SMYKKER, eier eller lisensierer alle data, innhold, grafikk, skjemaer, kunstverk, Bilder, fotografier, funksjonelle komponenter og programvarekonsepter og dokumentasjon og annet materiale på, i eller gjort tilgjengelig via nettstedet (“Nettstedsmateriell”), så vel som utvalget, koordinasjon, ordning, og organisering og forbedring av nettstedsmaterialet. Alt nettstedsmateriale er beskyttet i henhold til copyright, varemerke, patent og andre gjeldende lover. Som mellom enhver bruker og DVA SMYKKER, alle navn, varemerker, tjenestemerker, sertifiseringsmerker, symboler, slagord eller logoer som vises på nettstedet tilhører DVA JEWELRY eller dets tilknyttede selskaper, lisensgivere (inkludert “Trainers”), eller leverandører. Bruk eller misbruk av disse varemerkene er uttrykkelig forbudt og kan bryte med føderal og statlig varemerkerett. Under ingen omstendigheter vil du ha noen rettigheter av noe slag i eller til Nettstedsmaterialet, annet enn retten til å bruke nettstedsmaterialet i samsvar med disse vilkårene.

4. Uautoriserte aktiviteter. Du godtar at du ikke vil bruke nettstedet til (en) ulovlige eller uautoriserte formål som bryter med lokale, nasjonal, eller internasjonale lover (inkludert men ikke begrenset til import, eksport, opphavsrett, og varemerke lover); (b) endring, kopiering, distribusjon, viser, utfører, gjengivelse, publisering, lisensiering, skape avledede verk fra, overføring, selge noe av nettstedsmaterialet, med mindre annet er godkjent av disse vilkårene eller i en separat skriftlig avtale med DVA JEWELRY som prøver å få uautorisert tilgang til DVA JEWELRY datasystem eller delta i aktiviteter som forstyrrer ytelsen til, eller svekker funksjonaliteten til nettstedet eller eventuelle tjenester som tilbys gjennom nettstedet; (d) enhver videresalg eller kommersiell bruk av nettstedet; (e) enhver nedlasting eller kopiering av nettstedsmaterialet av annen grunn enn din personlige bruk, eller all bruk av data mining, roboter eller lignende verktøy for datainnsamling og utvinning; (f) bruker nettstedet for å få tilgang til eller samle inn personlig identifiserbar informasjon, inkludert navn, e-postadresser eller annen slik informasjon for ethvert formål, gjelder også, Uten grenser, kommersielle formål; eller (g) fjerne, omgå, deaktivering, skade eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet som tar sikte på å forhindre eller begrense uautorisert bruk av nettstedet eller noe av sidematerialet. Du samtykker også i å ikke bruke nettstedet eller våre produkter eller tjenester i den hensikt å utnytte, skade, eller prøver å utnytte eller skade DVA SMYKKER, dets direktører, offiserer, ansatte, agenter, entreprenører og lisensgivere eller noen brukere av nettstedet på noen måte eller å engasjere seg i annen oppførsel som begrenser eller hindrer andres bruk eller glede av nettstedet, er ærekrenkende, obskøn, uanstendig, misbrukende, støtende, trakasserende, voldelig, hatefull, inflammatorisk, eller på annen måte kritikkverdig, eller hvilken, som bestemt av oss, kan skade DVA SMYKKER, dets direktører, offiserer, ansatte, agenter, entreprenører og lisensgivere eller brukere av nettstedet, eller utsetter dem for ansvar. Du kan bare bruke nettstedet og nettstedsmaterialet i samsvar med disse vilkårene. Enhver annen bruk av nettstedet, Nettstedsmaterialer, eller våre produkter eller tjenester, inkludert men ikke begrenset til de nevnte uautoriserte bruksområdene, uten forutgående skriftlig tillatelse fra DVA JEWELRY er strengt forbudt. Du erkjenner og godtar at uautorisert eller ærekrenkende, obskøn, uanstendig, misbrukende, støtende, trakasserende, voldelig, hatefull, inflammatorisk, eller på annen måte motstridende bruk av nettstedet, Nettstedsmaterialer, eller våre produkter eller tjenester kan forårsake uopprettelig skade på DVA JEWELRY og det i tilfelle slik uautorisert eller skadelig bruk, DVA SMYKKER skal ha rett til pålegg i tillegg til andre rettsmidler som er tilgjengelige ved lov eller i egenkapital. I tillegg, du erkjenner og godtar også at ditt brudd på disse vilkårene for bruk kan føre til suspensjon eller avslutning av kontoen din og din evne til å bruke nettstedet eller noen produkter eller tjenester på nettstedet og, som et resultat, DVA SMYKKER, dets direktører, offiserer, ansatte, agenter, entreprenører og lisensgivere (inkludert “Trainers”) kan nekte å levere eller selge noen av våre produkter eller tjenester til deg.

5. Materialer sendt til nettstedet. Enkelte funksjoner på nettstedet kan tillate deg å bidra med kommentarer, tilbakemelding, informasjon, innhold, tekst, filer, grafikk, innlegg, og annet materiale og informasjon for tilgang, bruk, visning og kommentarer fra andre brukere til nettstedet (“Brukerinnhold”). Ved å legge ut brukerinnhold, du erklærer at du har full juridisk rett til å tilby brukerinnholdet, og at bruk av brukerinnholdet av nettstedet og alle andre personer og enheter ikke vil: (en) krenke noen immaterielle rettigheter til enhver person eller enhet eller noen publisitetsrettigheter, personlighet, eller personvern til enhver person eller enhet, inkludert som et resultat av at du ikke oppnådde samtykke til å legge ut personlig identifiserende eller på annen måte privat informasjon om en person; (b) bryter noen lov, vedtekt, ordinanse, regulering, eller avtale; eller (c) utgjør avsløring av konfidensiell informasjon som eies av tredjepart. Med mindre DVA JEWELRY eksplisitt sier noe annet i en avtale mellom deg og DVA JEWELRY, ved innsending av brukerinnhold eller annet materiale eller informasjon til DVA JEWELRY, du gir DVA SMYKKER verdensomspennende, Varig, ugjenkallelig, overførbar, lisens for tilgang, bruk, distribuere, reprodusere, vise, endre, lage avledede verk basert på, og underlisensiering, brukerinnholdet, alt uten kompensasjon til deg overhodet. Hvis du mener at noe innhold eller innlegg på nettstedet bryter med din immaterielle rettighet eller andre rettigheter, følg vår klageprosedyre i seksjonen 12 av disse vilkårene.

6. Tredjeparts nettsteder og innhold. Nettstedet er kun tilgjengelig for informasjonsformål. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder for å gjøre det lettere for brukere å finne informasjon, Produkter, eller tjenester som kan være av interesse. Bruk av slike tredjepartslenker, Nettstedet og Nettstedsmaterialet og annet materiale eller innhold på og gjort tilgjengelig gjennom Nettstedet er helt på egen risiko. DVA JEWELRY anbefaler ikke og fraskriver seg uttrykkelig noe ansvar for innholdet, nøyaktigheten av informasjonen, eller kvaliteten på produkter eller tjenester levert av eller annonsert på tredjeparts nettsteder eller transaksjonene du gjennomfører eller inngår med tredjeparter. Din bruk av tredjeparts nettsted er på egen risiko, og underlagt vilkårene og betingelsene på slike andre nettsteder. DVA JEWELRY støtter ikke noe produkt, service, eller behandling gitt på et tredjeparts nettsted eller annonsert eller gitt på nettstedet.

7. Personvernerklæring. All personlig informasjon du gir til DVA SMYKKER på nettstedet er underlagt vår personvernerklæring, som herved er innlemmet i disse vilkårene som referanse som beskrevet her. Vær oppmerksom på at konfidensialiteten til all kommunikasjon eller materiale som overføres til DVA SMYKKER via nettstedet eller elektronisk e-post ikke kan garanteres, gjelder også, for eksempel, personlig informasjon som adresse eller navn. DVA SMYKKER kan kontaktes via e-post på info@dvajewel.com

8. Ansvarsfraskrivelse. Informasjonen på dette nettstedet er kun for informasjonsformål. Uten å begrense noe annet i disse vilkårene eller på annen måte, DVA JEWELRY er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler på nettstedet eller på sidematerialet. DVA SMYKKER, datterselskapene, og tilknyttede selskaper, er ikke ansvarlig for og garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av noe nettstedsmateriale, Brukerinnhold, Produkter, data, tjenester, lenker, annonser eller andre gjenstander som finnes på nettstedet. DVA JEWELRY forbeholder seg retten til å fjerne nettstedsmateriell eller brukerinnhold av en eller annen grunn eller uten grunn. DVA SMYKKER kan ikke og vurderer ikke all kommunikasjon eller produkter som er tilgjengelige på eller gjennom nettstedet, men, men ikke forpliktet til, kan gjennomgå, bekrefte, gjøre endringer i eller fjerne brukerinnhold, Nettstedsmaterialer, nettstedet eller produktene eller tjenestene som er gjort tilgjengelig i forbindelse med nettstedet, inkludert informasjon som er sendt inn i forbindelse med nettstedsmaterialet eller andre funksjoner når som helst, etter eget skjønn. Du samtykker i at du må evaluere og bære alle risikoer forbundet med bruk av nettstedsmateriell eller brukerinnhold, og at du kanskje ikke stoler på slikt nettstedsmateriale eller brukerinnhold..

Denne siden, materialene, brukerinnhold, tjenester, Produkter, informasjon, og annet materiale på, i, og gjort tilgjengelig gjennom nettstedet blir gjort tilgjengelig “som det er” og “med alle feil”. Bruk av nettstedet skjer helt på egen risiko. DVA JEWELRY og dets lisensgivere gir ingen garantier, og fraskriver deg alle garantier, med hensyn til nettstedet, brukerinnholdet, nettstedets materialer, tjenester, Produkter, data, og annet materiale på, i, og gjort tilgjengelig via nettstedet, uttrykkelig eller underforstått, skriftlig eller muntlig, oppstår som følge av handelen, løpet av ytelsen, bruk av handel, hvis ikke, inkludert de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet av et bestemt formål, nøyaktighet, systemintegrasjon, ikke-forstyrrelser, kvalitet, tittel, og ikke-overtredelse. Hele risikoen for tilfredsstillende kvalitet, opptreden, nøyaktighet, fullstendighet, og innsats med hensyn til alt brukerinnhold, siden, nettstedets materialer, tjenester, Produkter, data, og annet materiale på, i, og gjort tilgjengelig via nettstedet, er med deg.

9. Ansvarsbegrensning. DVA SMYKKER og dets lisensgivere er ikke ansvarlige for noe direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig, følgeskader, eksemplarisk, utenfor kontrakt, eller straffeskader av noe slag, inkludert tapte inntekter eller tapt fortjeneste, som kan eller ikke skyldes bruk av, tilgang til, eller manglende evne til å bruke nettstedet, brukerinnholdet, nettstedets materialer, tjenester, Produkter, data, og annet materiale på, i, og gjort tilgjengelig via nettstedet, uavhengig av juridisk teori, om du eller DVA SMYKKER ble informert om muligheten eller sannsynligheten for slike skader, og selv om virkemidlene som ellers er tilgjengelige, ikke oppfyller deres vesentlige formål. Under ingen omstendigheter vil det totale ansvaret for DVA JEWELRY og dets lisensgivere overfor deg eller noen annen person eller enhet i forbindelse med, basert på, eller som kommer fra nettstedet, brukerinnhold, nettstedets materialer på, i, og gjort tilgjengelig via nettstedet, eller tjenestene, Produkter, data, eller materiale som tilbys i forbindelse med dette overstiger prisen du betalte i løpet av det foregående året for bruk av nettstedet og tjenestene og produktene. Noen stater tillater ikke begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, slik at ovennevnte begrensning eller eksklusjon kanskje ikke gjelder deg. Hvis noen del av denne ansvarsbegrensningen av en eller annen grunn blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves, da skal det totale ansvaret til DVA JEWELRY og dets lisensgivere ikke overstige ti dollar ($10). Hvis du er misfornøyd med nettstedet eller med noen av disse vilkårene, eller føler at DVA SMYKKE har brutt disse vilkårene, ditt eneste og eksklusive middel er å slutte å bruke nettstedet.

10. Skadesløsholdelse. Du skal skadesløsholde DVA SMYKKE og dets direktører, offiserer, ansatte, agenter, entreprenører og lisensgivere (inkludert “Trainers”) (“DVA SMYKKELSSLIGE skadesløsholdere”) mot alle krav, handlinger, drakter, og andre prosedyrer ("Påstander") som oppstår som følge av eller påløper i forbindelse med nettstedet og din bruk av nettstedet, Nettstedsmaterialet eller andre tjenester, produkt eller data innhentet gjennom nettstedet, ethvert brudd på loven, forsømmelse, Forsettlig dårlig oppførsel, eller annen bruk av nettstedet, brukerinnholdet, nettstedsmaterialene, tjenestene, Produkter, informasjon og annet materiale på, inn og gjort tilgjengelig via nettstedet, unntatt i den grad det kan tilskrives DVA SMYKKER, eller noe brudd fra deg av disse vilkårene og skal skadesløsholde og holde DVA SMYKKELSSKADESKADE skadeløs fra og mot alle dommer, tap, gjeld, skader, kostnader, og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær og advokatutbetalinger) som skyldes eller påløper i forbindelse med slike krav. Du kan ikke betale noe krav uten forutgående skriftlig samtykke fra DVA JEWELRY. DVA JEWELRY eller dets lisensgivere kan påta seg forsvaret av ethvert krav, til din egen kostnad og bekostning, og du skal samarbeide på alle rimelige måter i et slikt forsvar. Du skal ha rett til å ansette separat advokat i ethvert krav og delta i forsvaret av det. Hvis DVA JEWELRY eller dets lisensgivere ikke gir deg beskjed om at de velger å påta seg forsvaret av dette, du skal ha rett til å forsvare kravet med råd som er rimelig akseptabelt for DVA SMYKKER, med forbehold om retten til DVA SMYKKER å anta, til deres eneste kostnad og bekostning, forsvaret av ethvert krav når som helst før oppgjøret eller endelig avgjørelse av det.

11. Internett sikkerhet. DVA SMYKKER bruker rimelige anstrengelser for å sikre at nettstedet er generelt tilgjengelig. men, det vil være anledninger når tilgangen til nettstedet vil bli avbrutt eller utilgjengelig. DVA SMYKKER vil bruke rimelige anstrengelser for å minimere slike forstyrrelser der det er innenfor sin rimelige kontroll. Du samtykker i at DVA JEWELRY ikke er ansvarlig overfor deg for noen endringer, suspensjon eller avvikling av nettstedet. Du forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av innhold på nettstedet kan overføres ukryptert og innebære (en) overføringer over forskjellige nettverk; og (b) endringer for å tilpasse seg og tilpasse seg tekniske krav til tilkoblende nettverk eller enheter. Vær oppmerksom på at vi ikke garanterer at all informasjon som sendes fra nettstedet vårt er sikker under overføring, Vi kan heller ikke garantere konfidensialiteten for kommunikasjon eller materiale som blir overført til DVA SMYKKER via nettstedet eller Internett, gjelder også, for eksempel, personlig informasjon som navn eller adresse.

12. Klageprosedyrer. Hvis du mener at noe innhold eller innlegg på dette nettstedet bryter med din immaterielle rettighet eller andre rettigheter, vennligst gi beskjed til DVA SMYKKER via e-post på info@dvajewel.com en omfattende detaljert melding som inneholder følgende informasjon: (en) navnet ditt og navnet på selskapet ditt, hvis noen; (b) kontaktinformasjonen din, inkludert e-postadressen din; (c) karakteren og innholdet av klagen din, de spesifikke rettighetene det gjelder, og ditt grunnlag for å komme med klagen, inkludert innholdet eller innlegget som er kritikkverdig; og (d) følgende uttalelse: “Uttalelsene, representasjoner, og påstander i denne meldingen er sanne, fullstendig, og nøyaktig, og jeg har full juridisk myndighet til å uttale hver eneste slik uttalelse, representasjon, og påstand og å stille og innvilges ethvert krav som stilles i denne meldingen. ”

13. Endringer i disse vilkårene; Avslutning. DVA SMYKK forbeholder seg retten til når som helst å endre, endre eller oppdatere disse vilkårene. Din bruk av nettstedet etter endringer betyr at du godtar å følge og være bundet av vilkårene som endret. Enhver endring av disse vilkårene skal gjelde for enhver besøkende som har besøkt nettstedet før endringen ble gjort. Det er en forpliktelse for brukere som besøker nettstedet før endringen å lære om endringer i vilkårene siden forrige besøk. DVA JEWELRY kan suspendere eller avslutte kontoen din og / eller din evne til å bruke nettstedet, eller noen produkter eller tjenester på nettstedet, eller kan nekte å levere eller selge noen av våre produkter eller tjenester til deg for manglende overholdelse av disse vilkårene, for å gi DVA SMYKKER usann eller unøyaktig informasjon om deg selv, for brudd på DVA JEWELRYs eiendomsrett, eller av annen grunn eller uten grunn.

14. Gjeldende lov og jurisdiksjon. Disse vilkårene representerer hele avtalen mellom deg og DVA JEWELRY med hensyn til innholdet i dette, og erstatter alle tidligere og samtidige skriftlige og muntlige fremstillinger, forståelser, og avtaler, uttrykkelig og underforstått, og vil bli styrt av og tolket i samsvar med lovene i staten Israel, uten henvisning til dets lovkonfliktregler; SØRGET FOR, MEN, AT VILKÅRENE FOR GJELDENDE LOV NÅ ELLER HVORDAN HJELPTE SOM ER BASERT PÅ, AVLEDET FRA, LIK, ELLER TILKOBLET MED UNIFORM TRANSAKSJONER OM INFORMASJON OM COMPUTERINFORMASJON TRENGT AV NATIONAL KONFERANSE AV KOMMISJONER OM UNIFORM STATSLOV, SKAL IKKE GJELDES Bortsett fra i den utstrekning at loven UTTRYKKLIG FORBYRER ENDRING AV DENNE VILKÅRENE FOR ANVENDELSEN. Ved å få tilgang til, visning, eller bruker tjenestene, virker, innhold, eller materiale på nettstedet, du samtykker i og godtar (en) den eksklusive jurisdiksjonen til føderale og statlige domstoler i staten Israel; (b) godta service av prosessen ved personlig levering eller post; og (c) fraskriver seg ugjenkallelig retten til rettssak for juryen og eventuelle rettslige forsvar og verneting som ellers er tilgjengelig.

15. Diverse. Nettstedet kontrolleres og drives fra Israels stater. Uten å begrense noe annet, DVA SMYKKER representerer ikke at nettstedet, Nettstedsmaterialer, Brukerinnhold, tjenester, Produkter, informasjon eller annet materiale tilgjengelig på, i, eller gjennom nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder, og tilgang til dem fra territorier der de er ulovlige er forbudt. De som velger å få tilgang til nettstedet fra andre steder, gjør det etter eget ønske og er ansvarlige for overholdelse av gjeldende lover. Frafallet eller unnlatelsen av DVA JEWELRY i å utøve noen rettigheter gitt nedenfor, skal ikke anses som et frafall av en slik rett i fremtiden eller et frafall av andre rettigheter etablert under disse vilkårene. Overskrifter som brukes i disse vilkårene er kun til referanse og skal ikke påvirke tolkningen av disse vilkårene. Ingen person eller enhet som ikke er part i denne avtalen, vil bli ansett for å være en tredjepartsmottaker av disse vilkårene eller noen bestemmelse herom. Når det brukes heri, ordene "inkluderer" og "inkludert" og deres syntaktiske variasjoner skal anses etterfulgt av ordene "uten begrensning."

Sist endret: juni 2, 2020
Copyright © 2020 DVA SMYKKER. Alle rettigheter forbeholdes.